top of page

Returns & Refunds

1 - Standardowy okres gwarancji

W WIO gwarantujemy jakość i trwałość naszych produktów i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić satysfakcję użytkowników. Zgodnie z prawem konsumenckim UE, wszystkie produkty sprzedawane przez sklep internetowy WIO są objęte co najmniej 3-letnią gwarancją, licząc od daty dostawy. Gwarancja ta obejmuje wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne powstałe podczas normalnego użytkowania w okresie gwarancyjnym.

 

2 - Zakres gwarancji

W okresie gwarancyjnym WIO naprawi lub wymieni bezpłatnie produkty lub części produktu, które okażą się wadliwe z powodu niewłaściwego materiału lub wykonania, przy normalnym użytkowaniu i konserwacji. Jeśli naprawa lub wymiana nie jest możliwa lub jest nieproporcjonalna, WIO może zaoferować obniżkę ceny lub pełny zwrot pieniędzy.

 

3 - Wyłączenia gwarancji

Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych problemów spowodowanych warunkami, nieprawidłowym działaniem lub uszkodzeniami niewynikającymi z wad materiałowych lub wykonawczych. Mogą one obejmować między innymi uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwą konserwacją, zaniedbaniem, nieautoryzowanymi modyfikacjami lub uszkodzeniami spowodowanymi klęskami żywiołowymi.

 

4 - Roszczenia gwarancyjne

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta i podaj numer zamówienia, nazwę faktury, datę zakupu i szczegółowy opis problemu. Prosimy również o dołączenie kopii faktury zakupu.

 

5 - Koszty wysyłki

Zgodnie z prawem UE, koszt zwrotu produktu do serwisu gwarancyjnego lub naprawy ponosi zazwyczaj klient. Oznacza to, że klient będzie musiał pokryć koszty wysyłki, aby zwrócić nam produkt. Jeśli jednak po sprawdzeniu okaże się, że produkt jest wadliwy ze względu na materiały lub wykonanie w okresie gwarancyjnym, WIO pokryje koszty wysyłki naprawionego lub wymienionego produktu z powrotem do użytkownika.

 

6 - Prawa

Niniejsza polityka gwarancyjna nie ma wpływu na prawa użytkownika wynikające z prawa konsumenckiego UE. Użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa na mocy przepisów obowiązujących w jego kraju, których niniejsza polityka nie może zmienić.

 

7 - Opłaty serwisowe

Będziemy pobierać opłatę administracyjną w wysokości 10 € za następujące usługi:

  1. Wymiana części zamiennych: Obejmuje wymianę wszelkich komponentów. Należy pamiętać, że opłata ta obejmuje tylko usługę. Koszt wszelkich użytych części zostanie zafakturowany oddzielnie.

  2. Odkrycie Braku Wady: Opłata ta ma zastosowanie w przypadku, gdy produkt zostanie uznany za wadliwy, ale po zbadaniu okaże się, że działa prawidłowo w okresie gwarancyjnym.

  3. Inspekcja usterki: Opłata ta ma zastosowanie do inspekcji produktu w celu ustalenia przyczyny usterki po upływie okresu gwarancyjnego.

  4. Kopia faktury: W przypadku zagubienia faktury zakupu możemy dostarczyć jej duplikat. Prosimy o podanie numeru zamówienia, nazwy rachunku, daty zamówienia i listy zakupionych produktów.

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zwrotów i refundacji lub chcesz zgłosić roszczenie gwarancyjne, skontaktuj się z nami. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić satysfakcję z naszych produktów i usług.

bottom of page